Kuponylotto.pl
LOTTO

Wybierz grę:

Zarejestrowanych użytkowników: 28059

Regulamin serwisu Kupony Lotto

Regulamin korzystania z serwisu kuponylotto.plI. Ogólne postanowienia

 1. Właścicielem serwisu internetowego kuponylotto.pl jest Invest Group. Ciołka 12/428 , 01-402 Warszawa, NIP: 9211810551,
 2. Serwis kuponylotto.pl za pośrednictwem strony internetowej oferuje Użytkownikom udział w grach liczbowych i loteriach organizowanych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
 3. Klientem serwisu kuponylotto.pl może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 rok życia.
 4. Administrator nie jest Organizatorem gier i loterii obsługiwanych w serwisie kuponylotto.pl
 5. Firma Invest Group działa wyłącznie w imieniu Klientów, a nie w imieniu organizatora gier obsługiwanych w serwisie kuponylotto.pl
 6. Właściciel serwisu nie jest powiązany bezpośrednio lub pośrednio z TS, nie ma wpływu na regulamin świadczonych gier , wysokości ich opłat i wygranych, losowania, nie uczestniczy w zyskach z wygranych, nie otrzymuje również żadnych opłat od TS za świadczenie usług serwisu kuponylotto.pl
 7. Regulamin jak i wszystkie następujące w nim zmiany, stanowi całokształt kontraktu obowiązującego wszystkich Użytkowników serwisu kuponylotto.pl
 8. Niniejszy regulamin jest podstawą umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem.

II. Świadczone usługi przez serwis kuponylotto.pl

 1. Oferta właściciela serwisu polega na obsłudze kuponów w grach indywidualnych oraz grupowych: Lotto, Multi Multi oraz Mini Lotto organizowanych i prowadzonych przez TS.
 2. Podstawą świadczenia usług przez właściciela serwisu na rzecz użytkownika jest wypełnienie kuponu oraz fizyczne nadanie go w kolekturze. Nie jesteśmy firmą świadczącą usługi hazardowe lecz pośrednikiem pomagającym fizyczne zawieranie zakładów osobom nie posiadającym dostępu do kolektury.
 3. Wypełnienie kuponu jest równoznaczne zleceniu właścicielowi serwisu wydruku oraz wysłaniu blankietu do danej gry liczbowej.
 4. Opłacenie i wypełnienie kuponu oznacza akceptacje niniejszego regulaminu.
 5. Wypłaty z konta gracza realizujemy w ciągu 24 godzin przelewem na konto bankowe wskazane w panelu gracza.
 6. Wygrane powyżej 2280 zł wypłacamy pomniejszając wygraną o ustawowe 10% podatku.
 7. Przy wygranych powyżej 2280 zł oprócz ustawowych 10% podatku właściciel serwisu pobiera prowizję 5%, natomiast 85% wygranej jest wypłacane graczowi na wskazane konto
 8. Warunki te obejmuja grę Lotto, Mini lotto, Multi Multi
 9. Właściciel serwisu pobiera łącznie od Użytkownika za świadczone usługi:
  • opłatę za poszczególną grę liczbową bądź loteryjną w wysokości zgodnej z regulaminem
  • opłatę dodatkową w wysokości 0,8 zł. od jednego zakładu + 3% od zakładów systemowych

III. Gry liczbowe kierowane w trybie indywidualnym

 1. Właściciel serwisu świadczy usługi obstawiania kuponów w następujących indywidualnych grach liczbowych: Lotto, Multi Multi oraz Mini Lotto.
 2. Użytkownik przekazuje swoje typowania w ramach indywidualnej gry liczbowej wypełniając kupony gry w serwisie kuponylotto.pl zgodnie z zasadami i regulaminem danej gry określonej przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
 3. Każdy wypełniony kupon należy oddzielnie opłacić.
 4. W przypadku gry liczbowej Multi Multi data najbliższego losowania oznacza jednocześnie datę pierwszego wieczornego losowania gry Lotto

IV. Gry liczbowe kierowane w trybie grupowym

 1. Właściciel serwisu świadczy następujące gry liczbowe w formie grupowej: Lotto, Mini Lotto i Multi Multi.
 2. Użytkownik przekazuje swoje typowania w grach liczbowych prowadzonych w formie grupowej dopisując się do formularza gry w serwisie kuponylotto.pl zgodnie z zasadami i regulaminem danej gry określonej przez TS.
 3. Wypełniając kupon Użytkownik zamawia u właściciela serwisu dopisanie go do wariantów kompletowanej listy Użytkowników, którzy będą razem uczestniczyć, jednym kuponem Lotto, Mini Lotto bądź Multi Multi („zakład grupowy”) w najbliższym losowaniu po uzyskaniu odpowiedniej ilości graczy.
 4. Cały czas serwis kuponylotto.pl udostępnia jeden bieżący zakład grupowy dla gry Lotto, jeden dla gry Mini Lotto oraz jeden dla gry Multi Multi.
 5. Po losowaniu każdemu Użytkownikowi z grupy wysyłany jest e – mail z informacją o wylosowanych liczbach. Wyniki losowania i wygrane związane z tym kuponem można także sprawdzić w panelu Użytkownika serwisu.
 6. Wygrana uzyskana z kuponu grupowego (po potrąceniu podatku) jest dzielona proporcjonalnie wśród wszystkich Użytkowników.
 7. Prawo posiadania i dysponowania oryginałem kuponu grupowego i pobierania wygranej powyższego kuponu przysługuje wyłącznie właścicielowi serwisu.
 8. W grze grupowej zawsze kupon nadawany jest w dzień uzbieranie pełnej liczby graczy. Jeśli gra uzbiera się we wtorek to kupon zostanie nadany na najbliższe losowanie
W przypadku braku wygranej kupony są niszczone a w przypadku znaczącej wygranej skanowane i umieszczane na stronie w zakładce najwyższe wygrane.

V. Gry liczbowe kierowane za pośrednictwem SMS - ów - dla rozrywki

 1. Właściciel serwisu oferuje następujące gry liczbowe prowadzone przez SMS-y: Lotto, Multi Multi oraz Mini Lotto.
 2. Użytkownik dopisuje się do wygenerowanego kuponu za pośrednictwem serwisu wysyłając SMS - a na odpowiedni numer podany w zakładce "Gry przez SMS" oraz z odpowiednią treścią
 3. Koszt SMS - a jest niezależny od wybranej gry i wynosi 1,00 zł. Netto (1,23 zł. Brutto).
 4. Wysyłając SMS - a Użytkownik zleca właścicielowi serwisu dopisanie go do wariantów kompletowanej listy Użytkowników, którzy razem będą uczestniczyć, jednym zakładem Lotto, Multi Multi albo Mini Lotto w najbliższym losowaniu.
 5. Wygrana uzyskana z kuponu grupowego (po potrąceniu podatku) jest dzielona proporcjonalnie wśród wszystkich Użytkowników.

VI. Odpowiedzialność właściciela serwisu

 1. Firma Invest Group dokłada wszelkich starań, aby usługi były świadczone na najwyższym poziomie. Użytkownik korzysta z usług serwisu na własną odpowiedzialność. Przerwy w funkcjonowaniu serwisu lub inne błędy nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy B-P M .
 2. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi (zobowiązania) wynikających z niniejszego regulaminu, jeżeli niewykonanie lub wykonanie nienależyte usługi jest następstwem okoliczności, za które właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Okolicznościami, za które właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności są w szczególności zdarzenia będące następstwem siły wyższej, tj. nieprzewidziane awarie sprzętu komputerowego, serwerów lub innych czynników niezależnych od serwisu
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki decyzji Użytkowników dotyczących wyboru poszczególnej gry liczbowej i wytypowanych liczb.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami gier liczbowych określonych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. lub niniejszym Regulaminem.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne w tym za niezrealizowane lub opóźnione wykonanie Zlecenia spowodowane awarią techniczną sprzętu lub problemami o naturze teleinformatycznej i komunikacyjnej leżącymi po stronie organizatora (TS).
 7. Firma BPM nie odpowiada za skutki wykorzystania przez osoby trzecie haseł Użytkownika niezależnie od sposobu ich uzyskania.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Obowiązującą wersją regulaminu jest wersja opublikowana na niniejszej stronie serwisu kuponylotto.pl
 2. Właściciel serwisu jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują z upływem 1 (jednego) dnia od czasu opublikowania nowej wersji regulaminu na stronie serwisu kuponylotto.pl
 3. Serwis gromadzi dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Użytkownik zakładając konto w serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przetwarzanie danych osobowych przez firmę B-P M. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, a także edycji i usunięcia następujących danych przekazanych podczas rejestracji konta : numer telefonu, hasło oraz numer konta bankowego. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych osobowych firma B-P M może bez żadnego ostrzeżenia usunąć konto Użytkownika.
 4. Dane użytkowników są bezpieczne i nie sa udostępniane osoba trzecim.
 5. Przed ostatecznym usunięciem konta, Gracz musi zlecić wypłatę środków na koncie, które w ciągu 24 godzin zostaną wypłacone na konto bankowe, wówczas Gracz może usunąć konto.
 6. Brak korzystania Użytkownika z serwisu kuponylotto.pl przez okres 12 miesięcy jest równoznaczne z rezygnacją z usług oraz usunięciem konta.
  Konto bonusowe - są to środki dodane do wirtualnego konta w celu zapewnienia możliwości udziału w zabawie polegającej na wirtualnym zawieraniu zakładu. Środki te służą zabawie i nie mogą być przeznaczone na fizyczny zakup kuponu lub wypłatę ich z konta. W przypadku wygranej na kuponie opłaconym ze środków bonusowych wygrana wraca na konto bonusowe ale nie może być wypłacona lecz przeznaczona na kolejne gry

VIII. Tabela opłat

Prowizja

Prowizja serwisu za obsługę jednego zakładu (zakłady systemowe powyżej 21 zł + 3% prowizji od kwoty zakładu)

0,8 zł

Prowizja serwisu za zlecenie wypłaty środków z konta gracza na wskazane konto bankowe

3 zł

Prowizja serwisu za przekazanie wygranej (wygrane powyższe 2280 zł, są pomniejszane o 10 % podatku)

0 zł

Opłata za utworzenie, obsługę oraz usunięcie konta gracza

0 zł

W przypadku wpłaty i zlecenia wypłaty pieniędzy bez użycia ich w grze pomniejszamy je o prowizje Transferuj.pl którą my tracimy na starcie. Przykład: Wpłata 100 zł - my otrzymujemy na start 97,5 zł (2,5 zł to prowizja Transferuj.pl)

2,5%

Przykład zakładu:

Duży lotek 3,00 zł + 0,8 zł naszej prowizji za złożenie w twoim imieniu kuponu w kolekturze = 3,80 zł - całkowity koszt kuponu

Mini Lotto 1,25 zł + 0,8 zł naszej prowizji za złożenie w twoim imieniu kuponu w kolekturze = 2,05 zł - całkowity koszt kuponu

Multi Multi 2,50 zł + 0,8 zł naszej prowizji za złożenie w twoim imieniu kuponu w kolekturze = 3,30 zł - całkowity koszt kuponuPytania o lotto
Polskie loterie
Pomoc dotycząca kuponów
Gwarancja dobrej zabawy
ODWIEDŹ NAS NA
facebook
TYLKO U NAS
WYSOKIE WYGRANE
ZAGRAJ O NAJWYŻSZĄ
WYGRANĄ !

NEWSLETTER

Bądź na bieżąco z megakumulacjami, podaj swój adres E-mail

przypomnienie hasła

Zarejestruj się
INFORMACJE 2 i tu info o konieczności zapłaty

Wyślij bez logowania
19847